• Harlem $2,750
  • Unit #23
  • 3 Bedroom | 2 bath
  Harlem
 • Harlem $2,700
  • Unit #3A
  • 2 Bedroom | 1 bath
  Harlem
 • Harlem $1,995
  • Unit #1R
  • 1 Bedroom | 1 bath
  Harlem
 • Harlem $1,750
  • Unit #9
  • 3 Bedroom | 1 bath
  Harlem
 • Harlem $1,750
  • Unit #3
  • 3 Bedroom | 1 bath
  Harlem
 • Harlem $1,450
  • Unit #1
  • Studio | 1 bath
  Harlem
1 - 6 of 6